Oudercommissie

Sinds September 2012 bezit De Bonte Koe over een oudercommissie.

De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen bij De Bonte Koe. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd (en ongevraagd) advies uit te brengen aan de leiding van De Bonte Koe.

De oudercommissie adviseert De Bonte Koe over het beleid ten aanzien van o.a:

  • de uitvoering (het bieden van verantwoorde kinderopvang)
  • voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • klachten en klachtenregeling
  • de prijs van de kinderopvang

Daarnaast zullen we als oudercommissie samen met jullie als ouder(s) en met de leidster(s), helpen organiseren bij verschillende vieringen en een ouderavond. Bij vieringen kun je denken aan: Sinterklaas, pasen en andere feesten bij De Bonte Koe.

De oudercommissie van De Bonte Koe vindt het belangrijk om ouders zoveel mogelijk te betrekken. Wij willen dus graag weten wat ouders bezighoudt en te maken heeft met de opvang bij De Bonte Koe.

Om ons te kunnen bereiken, hebben we een apart emailadres gekregen van De Bonte Koe waarop we bereikbaar zijn voor vragen, opmerkingen, suggesties, klachten en alles waarvan je denkt dat de oudercommissie aan kan gaan. Dit emailadres is:

oudercommissie@kinderopvangdebontekoe.nl

Natuurlijk kun je ook een afzonderlijk berichtje sturen naar een van de leden van de oudercommissie. Deze telefoonnummers kun je vinden op ons publicatiebord bij De Bonte Koe.

Onze oudercommissie bestaat uit de volgende ouders:

Ivo Jonker, Willem Salemink, Ronald Ringenoldus , Marlous de Leeuw en Bob Spijker

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via e-mail of 053-5362026.