Visie

De omgeving van het agrarisch bedrijf biedt een unieke kans voor kinderopvang op de boerderij. Door kinderen opvang te bieden in een omgeving waarmee zij op een vanzelfsprekende wijze in contact kunnen komen met de natuur en dieren wordt een bijdrage geleverd aan hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling.

Kinderopvang De Bonte Koe is aangesloten bij de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang).

Binnen onze kinderopvang hanteren we de pedagogische visie van de VAK. Deze bestaat uit 4 kernwoorden en is speciaal ontwikkeld voor kinderopvang op de boerderij.

  • Het bieden van emotionele veiligheid.
  • De ontwikkeling van de persoonlijke competentie.
  • De ontwikkeling van de sociale competentie.
  • Het eigen maken van waarden en normen.

Vanuit deze 4 kernwoorden wordt er bij De Bonte Koe gewerkt om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Het pedagogisch beleid van kinderopvang De Bonte Koe ligt ter inzage op de groep.

Kinderopvang op de boerderij biedt veel voordelen. Kinderen zijn veel buiten, bewegen meer, zijn vaak socialer en leren hoe zij moeten omgaan met dieren. Helaas kunnen kinderen door dat contact met dieren soms ziek worden, maar bijvoorbeeld ook door omstandigheden op en rondom de opvanglocatie. Met de juiste voorzorgsmaatregelen zijn deze risico’s echter makkelijk te voorkomen. Wij worden daarom ook ieder jaar gekeurd door Keurmerk Zoönosen, om aan te tonen dat we maatregelen treffen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken. Voor meer informatie check: http://www.gddiergezondheid.nl/keurmerkzoonosen

(Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Zoönosen zijn vaak diersoort specifiek en kunnen veroorzaakt worden door bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. De meeste diersoorten kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen waar mensen ziek van kunnen worden, zoals landbouwhuisdieren (kippen, varkens, koeien, geiten, schapen, paarden), wilde dieren (hazen, wilde zwijnen, muizen, ratten, vleermuizen) of huisdieren (honden, katten). Zo’n ziekteverwekker kan bij een dier ziekteverschijnselen veroorzaken, maar dat hoeft niet.)

Bekijk hier de brochure voor ouders informatie voor ouders van agrarische kinderopvang

DSC03554 IMG_3165

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via e-mail of 053-5362026.