Aanbod

Bonte koe Aanbod


De Bonte Koe biedt plaats aan 54 kinderen per dag in de leeftijd van 0-4 jaar. Wij beschikken over een baby groep “de kalfjes” (0 tot 1,5 / 2 jaar) een peuter groep “de koetjes” (1,5 / 2 jaar tot 4 jaar) een peuter groep “de stiertjes” (1,5 / 2 jaar tot 4 jaar) en een verticale groep “de Beestenboel” (0 tot 4 jaar)

De Babygroep beschikt over een eigen buitenruimte, waar ze ongestoord heerlijk kunnen liggen, kruipen en ontdekken. In de verticale groep spelen de kinderen tussen de 0 en 4 jaar bij elkaar.

Op de peuteropvang (peuterspeelzaal) kunnen wij 32 (2 x 16) kinderen opvangen in de leeftijd van 2 – 4 jaar.
Wij beschikken over 2 peuteropvang groepen: “de Blokhut” (beneden groep) en de “Boomhut” (boven groep).

Op de BSO groepen kunnen wij 40 (2×20) kinderen opvangen in de leeftijd van 4 – ± 12 jaar
.
Wij beschikken over 2 BSO groepen: “de Hooiberg” (beneden groep) en de “Hooizolder” (boven groep).

Kinderdagopvang

Dagindeling

Tussen 7.00 uur en 9.00 uur kunnen kinderen gebracht worden en hebben kinderen tijd om te spelen waar ze mee willen. Er zal naar gestreefd worden om tweemaal per dag naar buiten te gaan, ook met minder mooi weer. Ze kunnen dan in de uitdagende buitenruimte spelen, met een medewerker de moestuin in gaan, naar de dierenweide gaan of een kijkje op stal nemen.
’s morgens en ’s middags wordt er fruit/groente gegeten als tussendoortje en ’s middags krijgen kinderen vaak ook nog een liga/koekje/rijstewafel.
Binnen worden er activiteiten met de kinderen gedaan zoals lezen, zingen, knutselen, spel- en seizoensactiviteiten.
Tussen 16.30 en 18.00 uur worden de kinderen weer opgehaald.
Fruit, brood, drinken en luiers zijn bij de prijs inbegrepen en hoeft u dus niet mee te geven.

Openingstijden

Kinderopvang de Bonte Koe werkt met een 50 weken contract en is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00 uur – 18.00 uur. Wij zijn gesloten op officiële feestdagen, de vrijdag na Hemelvaartsdag en tussen Kerst en Oud en Nieuw. Tevens sluiten wij op 24 December om 15.00 uur.

Voor het jaar 2021 zijn wij op de volgende dagen gesloten:
•  2e paasdag maandag 5 april
•  Koningsdag dinsdag 27 april
•  Hemelvaartsdag donderdag 13 mei
•  dag na Hemelvaartsdag vrijdag 14 mei
•  2e pinksterdag maandag 24 juni
•  tussen Kerst en Oud en Nieuw

U kunt uw kind brengen tussen 7.00 uur – 9.00 uur
U kunt uw kind ophalen tussen 16.30 uur – 18.00 uur.
Wanneer u gebruikt maakt van een ochtend of middag deel, kunt u uw kind ophalen en brengen tussen 12.30 uur – 13.00 uur.

Een dag bestaat uit 2 dagdelen van 5 ½ uur.
(van 7.00 uur – 12.30 uur en van 12.30 uur – 18.00 uur)
Per kind dienen minimaal 2 dagdelen per week te worden afgenomen.

Tarieven

Het uurtarief voor het jaar 2020 bedraagt €8,62.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u een bijdrage aanvragen bij uw werkgever en rijksoverheid via www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl. Eventuele extra uren, die naast de contract uren worden afgenomen (incidenteel), worden tegen het zelfde uurtarief in rekening gebracht.

Dagdeel uren p/m uurtarief maandprijs
07:00 – 12:30 22,92 €8,62 €197,54
12:30 – 18:00 22,92 €8,62 €197,54
07:00 – 18:00 45,83 €8,62 €395,08
Extra opvang
(incidenteel)
5,5
(dagdeel)
€8,62 €47,41

Peuteropvang en VVE

Dagindeling


1. Opening in de kring
2. Activiteiten/ hoeken
3. Fruit
4. Buitenspelen/ hoeken
5. Boterham eten                                                                               
6. Afsluiting

Fruit, drinken en luiers zijn bij de prijs inbegrepen en hoeft u dus niet mee te geven.

De Peuteropvang is een goede voorbereiding op het basisonderwijs.
Ook op de peuteropvang vinden we oudercommunicatie erg belangrijk. Bij de haal- en brengmomenten vindt er dan ook een overdracht plaats zodat wij samen met ouders voor een optimale ontwikkeling van een kind kunnen zorgen.

VVE

Op onze Peuteropvang bieden we ook VVE (Vroege Voorschoolse Educatie) aan. Dit is een indicatie die af wordt gegeven door het consulatie bureau. Kinderen met een VVE indicatie komen 4 ochtenden in de week.

We werken met de VVE methode Piramide. Piramide is een digitaal educatief concept voor jonge kinderen.

Openingstijden

De peuteropvang is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.45 uur – 12.45 uur. Tevens is het mogelijk om een lange ochtend Peuteropvang af te nemen van 7.00 uur – 12.30 uur.

Wanneer u gebruik maakt van de korte ochtend Peuteropvang kunt u uw kind brengen tussen 8.30 uur en 8.45 uur en ophalen tussen 12.45 uur en 13.00 uur.


Wanneer u gebruik maakt van de lange ochtend Peuteropvang kunt u uw kind brengen tussen 7.00 uur – 8.30 uur en ophalen tussen 12.30 uur en 13.00 uur.

De peuteropvang is open tijdens schoolweken. Tijdens schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. Per kind dienen minimaal 2 peuterochtenden per week te worden afgenomen.

Tarieven

Het uurtarief voor het jaar 2021 bedraagt € 8,62.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u een bijdrage aanvragen bij uw werkgever en rijksoverheid via www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl. Eventuele extra uren, die naast de contract uren worden afgenomen (incidenteel), worden tegen het zelfde uurtarief in rekening gebracht.

Het uurtarief zal gelijk zijn aan de kosten van de gewone dagopvang.

Dagdeel uren p/m uurtarief maandprijs
07:00 – 12:30 18,33 €8,62 €158,03
Extra opvang
(incidenteel)
5,5
(dagdeel)
€8,62 €47,41
08:45 – 12:45 13,33 €8,62 €114,93
Extra opvang
(incidenteel)
4
(dagdeel)
€8,62 €34,48

De peuteropvang valt onder de wet kinderopvang. Dit betekent dat u als ouder/verzorger de kosten kunt indienen bij de belastingdienst/toeslagen. Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u al dan niet met een subsidie van de gemeente een ouderbijdrage. Hiervoor kennen we de nieuwe gemeentelijke regeling “van peuter tot kleuter in de gemeente Losser”.

Alles om ons te bereiken

Kinderopvang De Bonte Koe

Honingloweg 30a
7581 PK, Losser

Tel: 053-5362026
Tel: 053-5738555
KVK nummer: 54171539
LRK nummer: 176070941
LRK nummer BSO: 228327088
Email: info@kinderopvangdebontekoe.nl
Email: bso@kinderopvangdebontekoe.nl