Aanbod

Bonte koe Aanbod


De Bonte Koe biedt plaats aan 68 kinderen per dag in de leeftijd van 0-4 jaar. Wij beschikken over twee baby groepen “de Kalfjes” en “de Kuikentjes” (0 tot 1,5 / 2 jaar) drie peuter groepen “de Koetjes” / “de Stiertjes” en “de Beestenboel” (1,5 / 2 jaar tot 4 jaar).

De babygroep beschikt over een eigen buitenruimte, waar ze ongestoord heerlijk kunnen liggen, kruipen en ontdekken.

Op de peuteropvang (peuterspeelzaal) kunnen wij 32 (2 x 16) kinderen opvangen in de leeftijd van 2 – 4 jaar.
Wij beschikken over 2 peuteropvang groepen: “de Blokhut” en de “Boomhut”.

Op de BSO groepen kunnen wij 40 (2×20) kinderen opvangen in de leeftijd van 4 – ± 12 jaar
.
Wij beschikken over 2 BSO groepen: “de Hooiberg” en de “Hooizolder”.

Kinderdagopvang

Dagindeling

Tussen 7.00 uur en 9.00 uur kunnen kinderen gebracht worden en hebben kinderen tijd om te spelen waar ze mee willen. Er zal naar gestreefd worden om tweemaal per dag naar buiten te gaan, ook met minder mooi weer. Ze kunnen dan in de uitdagende buitenruimte spelen, met een medewerker de moestuin in gaan, naar de dierenweide gaan of een kijkje op stal nemen.
’s morgens en ’s middags wordt er fruit/groente gegeten als tussendoortje en ’s middags krijgen kinderen vaak ook nog een liga/koekje/rijstewafel.
Binnen worden er activiteiten met de kinderen gedaan zoals lezen, zingen, knutselen, spel- en seizoensactiviteiten.
Tussen 16.30 en 18.00 uur worden de kinderen weer opgehaald.
Fruit, brood, drinken en luiers zijn bij de prijs inbegrepen en hoeft u dus niet mee te geven.

Openingstijden

Kinderopvang de Bonte Koe werkt met een 50 weken contract en is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00 uur – 18.00 uur. Wij zijn gesloten op officiële feestdagen, de vrijdag na Hemelvaartsdag en tussen Kerst en Oud en Nieuw. Tevens sluiten wij op 24 December om 15.00 uur.

Voor het jaar 2024 zijn wij op de volgende dagen gesloten:
• 2e paasdag maandag 1 april
• Hemelvaartsdag donderdag 9 mei
• dag na Hemelvaartsdag vrijdag 10 mei
• 2e pinksterdag maandag 20 mei
• tussen Kerst en Oud en Nieuw

U kunt uw kind brengen tussen 7.00 uur – 9.00 uur
U kunt uw kind ophalen tussen 16.30 uur – 18.00 uur.
Wanneer u gebruikt maakt van een ochtend of middag deel, kunt u uw kind ophalen en brengen tussen 12.30 uur – 13.00 uur.

Een dag bestaat uit 2 dagdelen van 5 ½ uur.
(van 7.00 uur – 12.30 uur en van 12.30 uur – 18.00 uur)
Per kind dienen minimaal 2 dagdelen per week te worden afgenomen.

Tarieven

Het uurtarief voor het jaar 2024 bedraagt €10,14 voor de Kinderopvang.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u een bijdrage aanvragen bij uw werkgever en rijksoverheid via www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl. Eventuele extra uren, die naast de contract uren worden afgenomen (incidenteel), worden tegen het zelfde uurtarief in rekening gebracht.

Peuteropvang en VVE

Dagindeling

De Peuteropvang is een goede basis ter voorbereiding op de basisschool. Op de peuteropvang (vroeger peuterspeelzaal) werken we met veel structuur. Zo werken we met dagritme kaarten en een planbord. We zijn bewust veel met taal bezig, zo wordt er elke dag voorgelezen.

Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om VVE kinderen op te vangen.

Op de peuteropvang vinden we oudercommunicatie erg belangrijk. Bij de haal- en brengmomenten vindt er dan ook altijd een overdracht plaats zodat wij samen met ouders voor een optimale ontwikkeling van een kind kunnen zorgen.


1. Opening in de kring
2. Activiteiten/ hoeken
3. Fruit
4. Buitenspelen/ hoeken
5. Boterham eten
6. Afsluiting

Fruit, drinken en luiers zijn bij de prijs inbegrepen en hoeft u dus niet mee te geven.

Openingstijden

De peuteropvang is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.45 uur – 12.45 uur. Tevens is het mogelijk om een lange ochtend Peuteropvang af te nemen van 7.00 uur – 12.30 uur.

Wanneer u gebruik maakt van de korte ochtend Peuteropvang kunt u uw kind brengen tussen 8.30 uur en 9.00 uur en ophalen tussen 12.30 uur en 13.00 uur.


Wanneer u gebruik maakt van de lange ochtend Peuteropvang kunt u uw kind brengen tussen 7.00 uur – 9.00 uur en ophalen tussen 12.30 uur en 13.00 uur.

De peuteropvang is open tijdens schoolweken. Tijdens schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. Per kind dienen minimaal 2 peuterochtenden per week te worden afgenomen.

Tarieven

Het uurtarief voor het jaar 2024 bedraagt € 10,14.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u een bijdrage aanvragen bij uw werkgever en rijksoverheid via www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl. Eventuele extra uren, die naast de contract uren worden afgenomen (incidenteel), worden tegen het zelfde uurtarief in rekening gebracht.

Het uurtarief zal gelijk zijn aan de kosten van de gewone dagopvang, alleen worden deze kosten berekend over 40 weken i.v.m. dat de peuteropvang tijdens schoolvakanties is gesloten.

De peuteropvang valt onder de wet kinderopvang. Dit betekent dat u als ouder/verzorger de kosten kunt indienen bij de belastingdienst/toeslagen. Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u al dan niet met een subsidie van de gemeente een ouderbijdrage. Hiervoor kennen we de nieuwe gemeentelijke regeling “van peuter tot kleuter in de gemeente Losser”.

Alles om ons te bereiken

Kinderopvang De Bonte Koe

Honingloweg 30a
7581 PK, Losser

Tel: 053-5362026
Kantoor KOV: maandag-dinsdag-vrijdag
Kantoor BSO: maandag-dinsdag-vrijdag
KVK nummer: 54171539
LRK nummer: 176070941
LRK nummer BSO: 228327088
Email: info@kinderopvangdebontekoe.nl
Email: bso@kinderopvangdebontekoe.nl