Praktische Info

Documenten


Klik op de naam om het document te openen
  •  Informatieboekje
  •  Klachtenprocedure
  •  Privacystatement
•  Voedingsbeleid Kinderopvang De Bonte Koe
•  Ziektebeleid


GGD inspectierapporten:
  •  Link rapport kinderopvang
  •  Link rapport BSO

Oudercommissie

Sinds September 2012 bezit De Bonte Koe over een oudercommissie.
De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen bij De Bonte Koe. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd (en ongevraagd) advies uit te brengen aan de leiding van De Bonte Koe.

De oudercommissie adviseert De Bonte Koe over het beleid ten aanzien van o.a.:
• de uitvoering (het bieden van verantwoorde kinderopvang)
• voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
• openingstijden
• spel- en ontwikkelingsactiviteiten
• klachten en klachtenregeling
• de prijs van de kinderopvang

Daarnaast zullen we als oudercommissie samen met jullie als ouder(s) en met de leidster(s), helpen organiseren bij verschillende vieringen en een ouderavond. Bij vieringen kun je denken aan: Sinterklaas, Pasen en andere feesten bij De Bonte Koe.

De oudercommissie van De Bonte Koe vindt het belangrijk om ouders zoveel mogelijk te betrekken. Wij willen dus graag weten wat ouders bezighoudt en te maken heeft met de opvang bij De Bonte Koe.

Om ons te kunnen bereiken, hebben we een apart e-mailadres gekregen van De Bonte Koe waarop we bereikbaar zijn voor vragen, opmerkingen, suggesties, klachten en alles waarvan je denkt dat de oudercommissie aan kan gaan. Dit e-mailadres is :
oudercommissie@kinderopvangdebontekoe.nl

Natuurlijk kun je ook een afzonderlijk berichtje sturen naar een van de leden van de oudercommissie. Deze telefoonnummers kun je vinden op ons publicatiebord bij De Bonte Koe.
Onze oudercommissie bestaat uit de volgende ouders:
Andrea Poorthuis, Janine Nijmeijer, Laura Stegeman,  Jurgen de Vries.

De Boerderij

Op de boerderij worden melkkoeien gehouden. Ook heeft Raymond Loos zijn loon en grondverzet bedrijf gevestigd op het erf. Door de agrarische werkzaamheden die hij verricht zullen de kinderen tractoren en andere landbouwvoertuigen voorbij zien komen. Zo worden de omliggende weilanden meerdere keren gehooid en kunnen de kinderen van achter de hekken veilig toekijken.
De veiligheid staat voorop. Wanneer de kinderen naar het erf toe gaan, lopen ze aan een evacuatiekoord.
Ook hebben we met verschillende leverancierbedrijven en de melkwagen afspraken gemaakt dat ze niet onder haal en breng momenten proberen te komen.

Alles om ons te bereiken

Kinderopvang De Bonte Koe

Honingloweg 30a
7581 PK, Losser

Tel: 053-5362026
Kantoor KOV: maandag-dinsdag-vrijdag
Kantoor BSO: maandag-dinsdag-vrijdag
KVK nummer: 54171539
LRK nummer: 176070941
LRK nummer BSO: 228327088
Email: info@kinderopvangdebontekoe.nl
Email: bso@kinderopvangdebontekoe.nl